Deze website is ontworpen en gebouwd door DE REE archiefsystemen in Groningen. 


Aansprakelijkheid


Het Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe (SNWV) besteedt veel aandacht aan de correctheid, de actualisatie en de toegankelijkheid van de informatie die via haar website wordt aangeboden. Wij kunnen echter niet garanderen dat de informatie op onze website volledig of juist is op het moment dat deze wordt gelezen. Aan de via de website aangeboden informatie kunnen geen rechten worden ontleend.

De inhoud van deze website is bedoeld voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik. Tenzij bedoeld voor niet-commerciële doeleinden (zoals onderzoek of studie) is het verboden om gegevens die door het SNWV worden beheerd zonder uitdrukkelijke toestemming van de streekarchivaris openbaar te maken, op welke manier dan ook te kopiëren of te hergebruiken.

Het SNWV is niet aansprakelijk voor eventueel incorrecte of niet-actuele informatie op haar website. Ook aanvaardt het SNWV geen enkele aansprakelijkheid voor informatie, onderzoeksresultaten of meningen van derden die via onze website of op internetpagina’s waarnaar onze website via hyperlinks verwijst, worden verspreid. Evenmin neemt het SNWV verantwoordelijkheid voor de gevolgen die het gebruik van de via onze website aangeboden informatie mogelijk met zich mee zouden kunnen brengen.


Privacy

Het SNWV vraagt bezoekers ten behoeve van de dienstverlening en statistische doeleinden om bij hun eerste bezoek een registratieformulier in te vullen met een aantal persoonlijke gegevens, zoals naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer en de reden van het bezoek aan ons archief. Met deze gegevens wordt zorgvuldig omgegaan: gegevens van geregistreerde bezoekers zullen nooit zonder uitdrukkelijke toestemming daarvoor aan derden ter beschikking worden gesteld, tenzij de wet dit voorschrijft.

Voor bepaalde functies van onze website wordt gebruik gemaakt van zogenaamde cookies. De gegevens van deze cookies blijven anoniem en worden uitsluitend gebruikt voor het verbeteren van de digitale dienstverlening, voor technische verbeteringen van de website en voor statistische doeleinden, om bijvoorbeeld bezoekersaantallen te registreren.


Auteurs- en beeldrechten

Het SNWV besteedt uiterste zorg aan het respecteren van auteurs- en beeldrechten. Zo doen wij ons uiterste best om de rechthebbenden van het via onze website aangeboden materiaal te achterhalen en (indien nodig) om toestemming te vragen voor openbaarmaking hiervan via onze website. Helaas lukt ons dit niet altijd.

Wie in de database foto's of andere afbeeldingen aantreft waarvan hij/zij denkt auteursrechten of andere rechten te kunnen claimen, wie van mening is dat bepaalde informatie zijn/haar (privacy)belangen schaadt, of wie bezwaar heeft tegen publicatie hiervan in deze vorm, vragen wij contact op te nemen met de streekarchivaris. Bij gegronde klachten geeft de streekarchivaris opdracht dit materiaal digitaal ontoegankelijk te maken dan wel van de website te verwijderen. Waar nodig bekijken we samen of er op een andere manier aan de klachten tegemoet kan worden gekomen.

In het geval van klachten kan contact opgenomen worden met de streekarchivaris via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of door een formele brief te richten aan:

Dhr. H.J. de Roo – streekarchivaris
Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe
Postbus 70
8080 AB Elburg