Het Streekarchivariaat richt zich op het optimaal beschikbaar stellen van betrouwbare informatie aan u als gebruiker. Om de toegankelijkheid van onze archieven te vergroten moeten veel bronnen nader ontsloten worden, zodat de informatie nog beter vindbaar is. Dit gebeurt door het maken van nadere toegangen, indexen op bijvoorbeeld de notariële akten of de akten van de Burgerlijke Stand, of het beschrijven van onze uitgebreide fotocollecties.

Voor deze werkzaamheden maakt het Streekarchivariaat al jarenlang dankbaar gebruik van de kennis en vaardigheden van tientallen vrijwilligers. Zij zijn een onmisbare schakel voor het bereiken van onze doelen rondom het beschikbaar stellen van informatie uit onze archieven. Vaak zijn het geïnteresseerde, lokaal betrokken inwoners van één van de vijf gemeenten waarvoor we de archieven beheren. Zij dragen met hun kennis over de lokale geschiedenis, over (historische) personen of bijvoorbeeld de bewoningsgeschiedenis van een wijk of straat bij aan de verrijking van ons collectieve geheugen. Zij vormen ook de link tussen onze archiefstukken en de verhalen uit de regio.


Vrijwilligersdag

Als blijk van waardering voor de inzet van onze vrijwilligers organiseert het Streekarchivariaat eenmaal per jaar een vrijwilligersdag. Op deze vrijwilligersdagen combineren we een interessante activiteit die raakvlakken heeft met de rijke geschiedenis van onze regio met een gezellig en informeel samenzijn. Zo zijn we in voorgaande jaren bijvoorbeeld al te gast geweest in het Noord-Veluws museum en bezochten we het Veluwse Zandsculpturenfestijn in Garderen. 

Zelf vrijwilliger worden?

Het Streekarchivariaat is altijd op zoek naar vrijwilligers die ons team willen versterken. Bent u geïnteresseerd naar gevarieerd vrijwilligerswerk dat echt meerwaarde heeft voor onze samenleving, die u in aanraking laat komen met onze geschiedenis en cultuur en die bovendien tastbaar resultaat oplevert en voldoening geeft? Klik hier voor meer informatie over hoe u bij ons als vrijwilliger aan de slag kunt.