Het Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe (SNWV) maakt bronnen zichtbaar. We vormen het collectieve duurzame geheugen van de regio Noordwest-Veluwe. Wij beheren de archieven en historische collecties van de gemeenten Elburg, Ermelo, Harderwijk, Nunspeet en Oldebroek. Archieven zijn belangrijk voor het kunnen reconstrueren van het verleden en onze identiteit. Maar archieven zijn ook essentieel om als burger het handelen van overheden te kunnen controleren. Betrouwbare informatie is van groot belang om rechten en plichten te kunnen bewijzen. 

Samen met onze medewerkers en tientallen vrijwilligers werken we voortdurend aan kwalitatief hoogwaardig archiefbeheer, het toegankelijk maken van onze collecties en dienstverlening richting de burger en de gemeentelijke organisatie. Wij hebben liefde voor het vak, passie voor de geschiedenis en willen jou graag helpen bij je zoektocht. 

Missie

Het SNWV is een professionele, transparante en ambitieuze partner die geldt als het duurzame, collectieve geheugen van de regio. Het SNWV is hét expertisecentrum om betrouwbare informatie uit de regio – zowel fysiek als digitaal – duurzaam te behouden en te beheren, en om deze bronnen optimaal beschikbaar te stellen voor onze stakeholders en de geïnteresseerde gebruiker.

Meerjarenbeleidsplan

In 2020 heeft het bestuur het nieuwe meerjarenbeleidsplan 2021-2024 vastgesteld. Hierin hebben we op hoofdlijnen uiteengezet wat onze doelen zijn en welke activiteiten we gaan ontwikkelen om die doelen te bereiken. Met het beleidsplan geven we vorm aan onze ambities om hét collectieve duurzame geheugen van de regio te zijn. Het volledige beleidsplan kunt u hier lezen.

Wat bieden wij u?

  • Onze archieven onderscheiden zich van andere informatiebronnen, zoals bibliotheken, musea en het internet. Onze archieven zijn authentieke, en vaak ook unieke documenten. Deze documenten vormen de schriftelijke neerslag  van het handelen van de overheid en van organisaties;
  • Wij ontsluiten het verleden door het beschrijven van deze archieven, en zorgen ervoor dat deze in toenemende mate ook online te raadplegen zijn;
  • Onze medewerkers staan altijd voor u klaar om uw vragen te beantwoorden: goede, publieksvriendelijke dienstverlening staat voorop;
  • Wij treden op als informatiebemiddelaar: we stellen betrouwbare documenten beschikbaar waarmee u uw (historisch) onderzoek kunt doen; 
  • Het SNWV vormt hét expertisecentrum in de regio voor duurzaam (digitaal) informatiebeheer.