Ons team bestaat uit bevlogen archiefprofessionals onder leiding van de streekarchivaris, Rudolf Bosch. Naast het beheer van archieven houdt het SNWV toezicht op het informatiebeheer binnen de vijf gemeentelijke organisaties. Voor de advisering op het gebied van digitale duurzaamheid en het e-Depot, een relatief nieuwe tak van sport die voor het functioneren van de digitale overheid van groot belang is, hebben we een eigen adviseur digitale duurzaamheid in dienst.  

Onze archiefmedewerkers verzorgen de dienstverlening in onze vijf studiezalen en vormen daarmee het eerste aanspreekpunt tijdens uw speurtocht door onze collecties. Daarnaast beheren ze onze vijf archiefdepots en maken ze onze archieven toegankelijk.


Beleidsteam

Mijn naam is Rudolf Bosch en ik ben sinds september 2015 verbonden aan het Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe. Per 1 maart 2021 mag ik als streekarchivaris leiding geven aan ons enthousiaste team van medewerkers!

Als historicus ben ik altijd erg geïnteresseerd geweest in de Hanzegeschiedenis van de Oostelijke Nederlanden en de verbindingen tussen stad en platteland. Ik ben altijd op zoek naar de menselijke verhalen die achter de bronnen schuilgaan. Bij het Streekarchivariaat werk ik iedere dag met veel plezier aan het duurzaam toegankelijk houden van onze informatie, zowel analoog als digitaal. Zodat we het geheugen van de regio kunnen zijn, niet alleen voor onderzoekers, maar voor iedereen!

Het meest fascinerende aan mijn baan? De ene dag met eeuwenoude perkamenten oorkonden bezig zijn, en de andere dag weer werken aan duurzaam digitaal archiveren: het werken in archieven is allesbehalve saai en grijs! Meer dan ooit is ons vak in beweging, en juist die snel veranderende digitale samenleving heeft (wellicht ook meer dan ooit) behoefte aan betrouwbare informatie. Daaraan draag ik graag dagelijks mijn steentje aan bij!

Mijn naam is Gerrit Hoefakker en sinds oktober 2019 werk ik als archiefinspecteur bij het Streekarchivariaat. Daarvoor heb ik ruim 30 jaar gewerkt bij de gemeente Harderwijk en later Meerinzicht. Mijn kennis en ervaring ligt dan ook voornamelijk bij de moderne archieven, zowel op papier als digitaal.

Als archiefinspecteur houd ik toezicht op de archieven van de vijf deelnemende gemeenten en de daaraan verbonden organisaties. In de praktijk betekent dit dat ik samen met mijn collega's van het Streekarchivariaat en met de vakmedewerkers van de gemeenten aan de slag ga om de informatiehuishouding te verbeteren en duurzaam toegankelijk te houden. Informatie is immers een belangrijke pijler voor het functioneren van de overheid.

Mijn naam is Mirjan Bultman en sinds 2016 werk ik voor het Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe. Ik hou mij voornamelijk bezig met archiefinspectie. In de praktijk betekent dit dat wij onze vijf gemeenten controleren en adviseren op het gebied van informatiebeheer. Zo dragen we zorg voor de vorming van het toekomstige archief en werken we samen met de gemeenten aan betrouwbare informatie voor burgers. Verder vind ik het leuk om bezig te zijn met educatie; zo heb ik al met al een mooie afwisselende functie!

Ik ben Gert Westerink en sinds 1 januari 2020 werkzaam als functioneel beheerder bij het Streekarchivariaat.
Ik ben met name verantwoordelijk voor het functioneren van het e-depot.

De applicatie zelf moet stabiel draaien en het digitale archiefmateriaal moet duurzaam toegankelijk zijn. Daarbij rekening houdend met openbaarheidsregels. Met duurzaamheid bedoel ik in dit geval dat informatie ondanks veranderingen in hard- en software componenten toch toegankelijk blijft.

Maar het is niet alleen de applicatie zelf, ook de bijbehorende processen en procedures moeten opgesteld zijn en indien nodig geactualiseerd worden.
Het e-depot is niet een op zichzelf staande applicatie. Bronsystemen van gemeenten en ook de website van het Streekarchivariaat hebben of krijgen hiermee een directe connectie.

Met veel plezier en voldoening werk ik samen met fijne en deskundige collega’s. Dat geldt ook voor de samenwerking en communicatie met gemeenten, leveranciers en particulieren.

Op deze manier draag ik mijn steentje bij aan ons mission statement: “maakt bronnen zichtbaar!”.


Archiefmedewerkers

Sinds maart 2020 ben ik als archiefmedewerker werkzaam bij het Streekarchivariaat. Vanaf kinds af aan ben ik geïnteresseerd in geschiedenis. Om te lezen, te zien of te horen hoe het in het verleden eraan toeging en dat te vergelijken met hoe het nu is. Bij mijn opa en oma thuis werden onder het genot van een kopje thee hele (mid)dagen gevuld met verhalen over vroeger. Daar genoot ik altijd erg van. Met daarbij een achtergrond in de informatiedienstverlening is een baan bij het streekarchivariaat een mooie mengeling van mijn persoonlijke en beroepsmatige interesses.

Daarmee lever ik graag een bijdrage aan het voor het publiek toegankelijk maken van de verschillende schatten die nog in de depots van het Streekarchivariaat verborgen liggen.

Mijn naam Gerrit Leusink; na ruim 31 jaar gewerkt te hebben bij de buitendienst van de gemeente Elburg, ben ik sinds 1 januari 2020 werkzaam als archiefmedewerker bij het Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe. Op dit moment ben ik verantwoordelijk voor de materiële verzorging van het archief en het depotbeheer. Daarbij volg ik de opleiding als archiefassistent op de archiefschool.

Ik ben altijd al geïnteresseerd geweest in de geschiedenis, met name de Tweede Wereldoorlog en het lokale verleden. Daarom vind ik dit een geweldige uitdaging om samen met een team van collega's, vrijwilligers en bezoekers bronnen te beheren en zichtbaar te maken.


Mijn naam is Lia Mensink en sinds augustus 2015 werk ik als archiefmedewerker bij het Streekarchivariaat. Was ik eerst alleen een bezoeker van studiezalen, nu sta ik aan de andere kant van de ‘balie’ en maak archieven toegankelijk voor onderzoekers. Een prachtige afwisselende functie waarbij het behouden van de geschiedenis van de Noordwest Veluwe voor de toekomstige generaties de belangrijkste rol speelt.

Daarnaast ben ik als archiefmedewerker ontzettend blij met mijn vrijwilligers. Zij helpen mij met hun lokale kennis van Ermelo met het ontsluiten van lokale archieven waaronder de foto- en diacollectie.

Als archiefmedewerker zorg ik vooral voor het beheren, behouden en benutten van archieven die bewaard worden bij het Streekarchivariaat. Ik hou van orde, regelmaat en duidelijkheid. Dat zijn eigenschappen die in mijn werk terugkomen.

Omdat ik het belangrijk vind om bij te dragen aan onze collectieve geschiedenis en dit zichtbaar wil maken voor het publiek mag ik mij graag bezighouden met de website en social media. Maar er gaat niks boven de originele stukken En wat een geluk dat we kilometers documenten in onze archiefbewaarplaatsen mogen en moeten bewaren.

Ik ben een resultaatgerichte, gestructureerde documentatie informatieverzorger die klantgericht is en het een uitdaging vindt om mee te denken en problemen op te lossen. Ik ben een teamspeler, optimistisch, zorgvuldig en denk out of the-box bij het organiseren van mijn werkzaamheden. Op mijn best voel ik mij wanneer mijn werkzaamheden zowel met mensen als met taken te maken hebben. Zo ontstaat meestal een fijne samenwerking. U heeft aan mij een flexibel en consistent persoon.

Mijn naam is Joost Strijkert, sinds maart 2019 ben ik werkzaam bij het Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe.

Al vanaf jonge leeftijd heb ik een levendige passie voor alles wat met geschiedenis te maken heeft en waar kom je nou dichter bij de geschiedenis dan in het archief, daar waar de originele ‘stukjes’ geschiedenis bewaard worden.
We leven in een tijd waarin de wereld alsmaar meer digitaal wordt, ook het archief gaat daarin mee, want ook in de toekomst moet onze geschiedenis goed bewaard blijven! Vandaar dat al vele archiefstukken online te raadplegen zijn, dit alles om de geschiedenis veilig en duurzaam te bewaren, ook later.

Want: Als je vandaag wilt begrijpen, moet je op zoek gaan naar gisteren.

Mijn naam is Mariëlle Bos en vanaf mei 2021 ben ik medewerker bij het Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe. De liefde voor (streek)geschiedenis is mij met de paplepel ingegoten, als kind kon ik al uren in geschiedenisboeken neuzen. Opgeleid als docent geschiedenis, kwam ik in 2017 aanraking met het archiefwezen. Laat dat nu dat precies bij mijn interesses aansluiten!  

Het verbinden van mensen en hun streek(geschiedenis) vind ik het leukste en uitdagendste dat er is. Hoe laat je mensen zich thuis voelen in hun omgeving? Hoe houd je die omgeving dan vol van waarde op cultuur en historisch gebied? En daarbij; hoe doe je dat op een leuke, creatieve manier? Geschiedenis en archief hebben weliswaar een stoffig imago, maar het is voor mij een uitdaging om dat imago een andere vorm te geven. Ik hoop daarom door mijn werk als archiefmedewerker alle pareltjes uit de vijf depots zichtbaar te maken voor het grote publiek.