In het kader van 75 jaar vrijheid wil het SNWV ook aandacht besteden aan de oorlogsslachtoffers uit onze regio die de bevrijding niet meer hebben mogen meemaken. Het gaat hierbij niet alleen om Joodse slachtoffers die zijn gedeporteerd en zijn overleden in de vernietigingskampen in Oost-Europa, maar ook om burgerslachtoffers van oorlogshandelingen en omgebrachte verzetsmensen. 

Een groot aantal van de namen zijn te vinden op het monument bij de Joodse begraafplaats en het oorlogsmonument in Elburg. Maar hernieuwd onderzoek in onze bronnen heeft ook namen opgeleverd die niet op deze fysieke monumenten staan vermeld. Met dit digitale oorlogsmonument willen we alle slachtoffers van de oorlog uit de gemeente Elburg blijvend herinneren.