Kan ik gratis bij jullie terecht?

Ja, onze studiezalen zijn vrij toegankelijk. Ook het zelf doen van onderzoek is gratis. Voor het laten maken van kopieën en scans, of het laten doen van onderzoek hanteren we vaste tarieven.

 

Wat is het oudste stuk dat jullie beheren?

De oudste (originele) oorkonde die we beheren is het stadsrechtprivilege van Harderwijk uit 1231. Op 11 juni 1231 verleende graaf Otto I van Gelre stadsrechten aan Harderwijk. Daarmee kreeg Harderwijk een eigen stadsbestuur, en kreeg het het recht om jaar- en weekmarkten te organiseren. 

Nog ouder zijn overigens enkele hergebruikte bladen uit een elfde-eeuws missaal (liturgisch liedboek), die zijn gebruikt ter versteviging van enkele boekbanden met jaarrekeningen van het stadsbestuur en het Burgerweeshuis.

 
Zijn alle archieven die jullie beheren openbaar?

In de basis zijn alle overgebrachte overheidsarchieven openbaar; dit is wettelijk vastgelegd in de Archiefwet. Toch kunnen er openbaarheidsbeperkingen worden gesteld. Bij archieven die jonger zijn dan 110 jaar houden we ook rekening met de aanwezigheid van persoonsgegevens en de privacy van levende personen. Op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) kunnen bepaalde documenten niet ter inzage worden gelegd.

 

Welke archieven kan ik bij jullie vinden?

Het Streekarchivariaat beheert de gemeentearchieven van Elburg, Ermelo, Harderwijk, Nunspeet en Oldebroek. In deze archieven vindt u onder andere bouwdossiers, akten van de Burgerlijke Stand en talloze documenten. Daarnaast beheren we tientallen archieven van instellingen, organisaties (scholen, verenigingen, sportclubs, bedrijven) en particulieren. 

In onze archieven vindt u daarnaast historische regionale nieuws- en advertentiebladen, die online te raadplegen zijn. Bovendien beheren we tienduizenden foto's, notariële en kerkelijke registers en kadastrale gegevens. Ter ondersteuning van uw onderzoek bezitten al onze vestigingen over een bibliotheek met duizenden relevante boeken en (historische) tijdschriften.