De medewerkers van het Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe blijven graag op de hoogte van de ontwikkelingen in het archiefwezen. Collega’s Gerrit en Marjolein volgen momenteel de opleiding Archiefassistent aan de Hogeschool van Amsterdam. Beide hebben net de module ‘Toegankelijk maken’ afgerond. In twee delen laten Gerrit en Marjolein zien wat ze voor deze module hebben gedaan. Vandaag vertelt Marjolein over haar ervaring met deze module.


Toegankelijk maken
“De titel van de module is ‘toegankelijk maken’. Dat houdt in dat je een archief dat nog niet, of niet volledig, is beschreven gaat inventariseren en beschrijven. Dat heeft als doel dat onderzoekers en bezoekers kunnen zien om welk archief het gaat en welke stukken zij binnen dat archief kunnen raadplegen. Daarvoor maak je een inventaris van het archief. Deze wordt zowel in PDF vorm opgeslagen als verwerkt in ons informatiesysteem Mais Flexis”, zegt Marjolein.
In de module krijg je aangeleerd hoe je gaat inventariseren. Bij het inventariseren hou je altijd zoveel mogelijk de oorspronkelijke orde aan zoals deze is bij binnenkomst van het archief. Er zijn wel een aantal criteria. Je kijkt bijvoorbeeld naar: zijn alle stukken wel te bewaren? Uit welke tijdsperiode komen de stukken en waar gaan ze over? En zijn er meerdere stukken van hetzelfde soort. Als er bijvoorbeeld jaarverslagen zijn van de jaren 1990-2000, dan spreek je over een serie. En je kijkt uiteraard naar de staat van de stukken: zijn er nietjes aanwezig, is het beschadigd of zit er schimmel op?

Buurt- en belangenvereniging ’t Hul in Nunspeet
Marjolein heeft het archief van de buurt- en belangenvereniging ’t Hul in Nunspeet geïnventariseerd. De geschiedenis van deze vereniging begint in 1985 als de gemeente in de gelijknamige nieuwbouwwijk een woonwagenkamp wil vestigen. Vijf inwoners van de woonwijk ’t Hul maakten samen bezwaar tegen de locatie van het geplande woonwagenkamp. Hieruit ontstaat de belangenvereniging ’t Hul, dat op 21 februari 1986 statutair wordt vastgelegd. Hun doelstelling: realisatie en behoud van een prettig woon- en leefklimaat in en om de woonwijk 't Hul in Nunspeet. Van de toenmalige bewoners in de wijk was 90 procent lid van ’t Hul.
Ze zetten zich onder andere in voor het verkrijgen van verkeersdrempels, het oplossen van geluidsoverlast en het zorgen voor een onderhoudscontract op de centrale verwarming in de net gebouwde woningen, het verkrijgen van een supermarkt en een hondenspeeltuin in de wijk 't Hul.
Vanaf 1993 gaan ze verder onder de naam buurt- en belangenvereniging 't Hul. Een naam die beter past bij waartoe de vereniging is uitgegroeid. Door de jaren heen is de vereniging steeds meer activiteiten gaan organiseren voor de buurt. Zo telt de vereniging vanaf 1990 een activiteitencommissie en een jaar later ook een redactiecommissie en sportcommissie. In 1993 ziet ook buurthuis "de Heugte" het levenslicht.

Leuke dingen
Het leukste dat Marjolein tegenkwam tijdens het inventariseren? “Zelf vond ik het leuk om bij een plakboek van een boerenbruiloft een trouwboekje tegen te komen. Toen woonwijk De Hagen nabij woonwijk ’t Hul werd gebouwd is er door middel van een boerenbruiloft een symbolisch huwelijk tussen de beide wijken gesloten. Daar is dus ook een trouwboekje van gemaakt!”
Een bijzondere vondst was een aantal diskettes die bij het archief hoort. Eén van de diskettes bevat een programma dat de vereniging gebruikte voor de ledenadministratie. Het kostte Marjolein heel wat uurtjes om de informatie op de diskettes veilig te stellen. Gelukkig is dat gelukt en kan iedereen genieten van de ontsloten informatie.

 Marjolein vindt het archief belangrijk voor de historie van de regio. De belangen waarvoor de vereniging heeft gestreden in de eerste jaren na hun oprichting zijn nu nog steeds zichtbaar in de
wijk en de omgeving. Ook heeft de vereniging bijgedragen aan de saamhorigheid van de bewoners in de wijk.