2022 is het jaar waarin de gemeente Ermelo en Nunspeet vijftig jaar bestaan. Vanaf 1 januari 1972 mogen beide gemeenten een eigen wapen voeren. In twee delen wordt de geschiedenis achter de beide wapens verhaald. Vorige week bespraken we het wapen van de gemeente Ermelo.

Vandaag in Afgestoft!: Het wapen van de gemeente Nunspeet

Gedeeld van goud en sabel en beladen met een roedel van drie vluchtige tienender herten, geplaatst twee en één, de beide bovenste slechts te halverlijve zichtbaar, gekleurd van het één in het ander. Een schildhoofd van keel, overdekt door een eg van zilver, de punten naar de schildvoet gericht. Het schild gedekt met een gouden kroon van drie bladeren en twee paarlen. Duidelijkheidshalve merken wij op dat met ‘sabel’ en ‘keel’ in de wapenkunde respectievelijk de kleuren zwart en rood worden aangeduid.”

Het ontwerp
Dit is de beschrijving waarmee de Nunspeetse gemeenteraad op 27 januari 1972 wordt geïnformeerd over ontwerp van het nieuwe gemeentelijke wapen. Vanwege de splitsende gemeente Ermelo in de nieuwe gemeente Ermelo en Nunspeet, wordt er voor beide gemeenten een nieuw wapen ontworpen.
Nunspeet zoekt een eigen identiteit, daarom wordt een deskundige in de heraldiek ingeschakeld. Mr. G.A. Bontekoe wordt verzocht om een ontwerp te maken voor de jonge gemeente.

Het wapen moet de gemeente in alle aspecten weergeven. Dat komt terug in de herten, die zo’n beetje het nationale beeld van Nunspeet zijn. Niet voor niets zijn de lichtgevende herten bij het gemeentehuis nog altijd aanwezig tijdens de feestdagen. Tienender herten zijn ook herten met grote geweien.

Een eg van zilver duidt op het agrarische karakter van de gemeente. De eg is verwerkt in het schildhoofd. Niet alleen is de eg een symbool van de landbouw achtergrond van Nunspeet, maar was er ook een eg verwerkt in het wapen van de oude gemeente Ermelo en wordt hiermee verwezen naar de bestuurlijke historie.

Koninklijk Besluit
In de eerder genoemde raadsbrief wordt de gemeenteraad verzocht om in te stemmen met het bijgaande ontwerp, “waarna wij ons dan tot de Kroon zullen wenden”. De Hoge Raad van Adel moet immers instemmen met het ontwerp. De gemeenteraad stemde in op de gemeenteraadsvergadering van 8 februari 1972 ‘overeenkomstig het ontwerp en zonder hoofdelijke stemming’. Uiteindelijk werd het wapen verleend volgens het Koninklijk Besluit van 30 maart 1972.

Gemeentevlag
De gemeentevlag van Nunspeet is een afgeleid van het wapen. Het heeft twee delen, waarvan een derde zwart-wit is, met dezelfde structuur die de eg voorstelt op het wapen. Het overige deel heeft een gele achtergrond met een zwart hert. Ter gelegenheid van het vijftigjarig bestaan van de Gemeente Nunspeet in 2022 is er een speciale vlag gemaakt.